Perhloretilēns

Formula


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Bezkrāsains šķidrums bez mehāniskiem piemaisījumiem
Pamatviela, masas daļas % 99,99
Blīvums,20°C, g/cm3 1,623
Ūdens saturs, % (mg/kg) 12
Stabilizētājs (šķidrs NH3), % 0,0014

Preču katalogs