Atkaļķotājs
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Bezkrāsains šķidrums bez mehāniskiem piemaisījumiem
H3PO4 saturs, % 33 ± 0,5
Hlorīdu saturs (Cl), ppm <2
Fluora saturs (F), ppm <2
Fe saturs, ppm <3
Smago metālu saturs (Pb), ppm <5
As saturs, ppm <0,2
Hg saturs, ppm <0,1
Blīvums pie 20 0C, g/cm3 1,219

Preču katalogs