LK-EM D

Virsmu apstrādes līdzeklis.

Apraksts

“Mazgāšanas līdzeklis ar dezinficējušo iedarbību ( virsmām)” - ir līdzeklis uz 70%-ga spirta bāzes ar baktericīdu piedevām. Paredzēts  dažāda veida spirta izturīgu virsmu, trauku, iekārtu un instrumentu ātrai mazgāšanai un dezinfekcijai.

Līdzeklis neveido putas un nesatur smaržvielas. Ir viegli lietojams. Efektīvi iznicina gandrīz visus pielietojuma sfērā sastopamos gram+ un gram- mikroorganismus, tādus kā Escherichia coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis, vīrusus, tai skaitā rotovīrusus, hepatīta B un C vīrusus, HIV, un sēnītes (Aspergillus spp, Geotrichum spp utt.).

 

Ieteicamais darba veids un iedarbības laiks

Vienmērīgi izsmidzināt līdzekli uz  virsmas, kura ir paredzēta apstrādei. Atstāt to iedarboties uz 30-60 sekundēm. Pēc tām var noņemt līdzekļa atlikumus ar papīra dvieli vai lupatu.

Uzglabāšanas nosacījumi

Viegli uzlesmojošs.Uzglabāt hermētiski noslēgtā oriģinālā tilpnē, labi ventilējamā vēsā telpā. Sargāt no uguns. Izvairīties no tiešu saules staru iedarbības.

Darba drošības pasākumi

Ievērot vispārējos drošības noteikumus darbā ar ķimikālijām.

Strādājot ar prоduktu,  lietot aizsargcimdus un brilles.

Nepieļaut produkta nokļūšanu acīs. Ja iekļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Nesmēķēt tuvumā.

Preču katalogs