Formalīns

Formula


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Caurspīdīgs šķidrums, bez meh.piemais.
Formaldehīds, % 37,2 ±0,3
Metanols, % 4-8
Skābju masas daļa, % <0,02
Dzelzs masas daļas, % ≤0,0001
Negaistošais atlikums, % <0,008

Preču katalogs