Metaupons “OMT 40”Kvalitātes rādītāji:
Ārējais izskats caurspīdīgs viskozs šķidrums
Pamatviela, masas daļas % 40
рН 8-10
Virsmas spraigums, mH/m 30,4
Slapināšanas spēja, g/l 0,6
Noturīgums pret cieta ūdens iedarbību 20°С 4
Gēla veidošanās lauks, svara % ap 10-30

Preču katalogs