Koncentrēts mazgāšanas līdzeklis LK-4SDKvalitātes rādītāji:
Ārējais izskats Caurspīdīgs, gaiši dzeltens šķidrums
Na OH, masas daļa, % 15-25
pH –vērtība neatšķaidītā veidā 13-14
Relatīvais blīvums pie 20 °C, g/cm3 1.0-1.1
Darba šķīduma temperatūra, °C 10-60

Preču katalogs