Koncentrēts mazgāšanas līdzeklis LK-4SD PKvalitātes rādītāji:
Ārējais izskats Caurspīdīgs, gaiši dzeltens šķidrums
Na OH, masas daļa, % 10-20
NaOCl, masas daļa, % <7
pH –vērtība neatšķaidītā veidā 13-14
Relatīvais blīvums pie 20 °C, g/cm3 1.0-1.2

Preču katalogs