Koncentrēts sārmains mazgāšanas līdzeklis LK-2SAVKvalitātes rādītāji:
Ārējais izskats Caurspīdīgs, gaiši dzeltens šķidrums
NaOH, masas daļa, % 15-25
pH –vērtība neatšķaidītā veidā 13-14
Relatīvais blīvums pie 20 °C, g/cm3 1.0-1.25

Preču katalogs