Koncentrēts mazgāšanas līdzeklis LK-1SPVKvalitātes rādītāji:
Ārējais izskats Caurspīdīgs gaiši brūns šķidrums
NaOH, masas daļa, % 25-35
pH –vērtība neatšķaidītā veidā 13-14
Relatīvais blīvums, g/ml 1.30-1.40

Preču katalogs