Universālā līme 88 H
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Gaiši brūna, viendabīga masa
Sausā atlikuma masas daļa, % 26±3
Līmētspēja:
pēc 24 stundām pie temperatūras 23 °C±2 uz noslāņošanos ņ/mm >0.70
pēc 48 stundām pie temperatūras 23 °C±2 uz noslāņošanos ņ/mm >1.25

Preču katalogs