Galdnieku (kaulu, atgaļojuma) līme
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Gaiši brūnas pērles
Mitrums, masas daļas % 15,2
Gela izturība, Bloomgrams 178
Viskozitāte, Engler 3,42
Pelnu saturs, % 2,4

Preču katalogs