Bituma laka "BT-577"

Kvalitātes rādītāji:

ВĀrējais izskats Melns, glancēts, viendabīgs, biezs, bez nosēdumiem
Viskozitāte pēc VZ-246 pie t=20±0,5°C , sek 18-35
Negaistošās vielas, % 39±2
Plēves izžūšanas laiks līdz 3. pakāpei, st
Pie t=20±2°C <24
Pie t=100-110°C <20
Lakas plēves izturība pret statisko ūdens iedarbību 20±2 °C temperatūrā , st. >48
Plēves izliekums, mm <1
Ūdens masas daļas Pēdas

Preču katalogs