Tosols A-40
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Gaiši zils šķidrums, bez meh. piemaisījumiem
Kristalizācijas sākuma temperatūra, °С < -40
Blīvums pie 20°C, g/cm3 1,068 -1,071

Preču katalogs