Silikagels, tehniskais


FormulaKvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Caurspīd. graudi, no bezkrāsainas līdz tumšai krāsai
Graudu masas daļa %, ar izmēru 2,8-7,0 mm >94
Mehāniskā izturība, % >86
Bēruma blīvums, g/dm3 >400
Mitrumietilpība pie relatīvā mitruma, % 100
>70
Svara zudumi karsējot, % <5

Preču katalogs