Stiklu tīrītājs (vasaras)
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Gaišs šķidums, bez meh. piemais.
Kristalizācijas temperatūra °С
-1
Blīvums pie 20°C, g/cm3 0,9925-0,994

Preču katalogs