Etilēnglikols
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Bezkrāsains eļļains šķidrums bez mehāniskiem piemaisījumiem
Bīvums pie 200C, g/cm3 1.115
Viršanas sakuma punkts, °C 197.2
99% pārdestilējas pie, °С 197.7
Krāsa, Pt-Co, °H 5
Krāsa pēc karsēšanas ar HCl, °H 10
Krāsa pēc karsēšanas ar Reflux,, °H 10
Skābes, pārrēķinot uz etiķskābi, % 0,0010
Aldehīdi, pārrēķinot uz etiķskābes aldehīdu, % 0,00063
Ūdens saturs, % 0,031
Dietilēnglikola saturs, % 0,02
Atlikums pēc karsēšanas, % 0,00090
Fe saturs, % 0,0000085
Hlorīdu saturs, % <0,00001
pH 7,3
UV staru caurlaidība pie nm, %
220 90
250 95
275 98
350 100

Preču katalogs