Destilēts ūdens
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Gaišs, caurspīdīgs šķidrums, bez mehāniskiem piemaisījumiem
рН
7,0
Elektrovadītspēja μS/cm <40

Preču katalogs