Bremžu šķīdums "DOT - 4"
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Caurspīdīgs dzeltens šķidrums, bez nogulsnēm un meh. piemaisījumiem
Viskozitāte, mm²/s, при 40°С <1800
Viskozitāte, mm²/s, при 50°С >5
Viskozitāte, mm²/s, при 100°С >1,5
“Mitra” šķīduma vārīšanās temperatūra, °С >155
“Sausa” šķīduma vārīšanās temperatūra, °С >250
pH 7,0 – 11,5
Stabilitāte augstā temperatūrā, viršanas temp. izmaiņas,°C <3,0
Gaistošo vielu masas daļa, % <80
Atlikuma stāvoklis pēc tvaicēšanas pie + 23°C Nav cieto daļiņu
Atlikuma stāvoklis pēc tvaicēšanas pie - 5°С Saglabā kustīgumu

Preču katalogs