Bremžu šķidrums "DOT - 3"
Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Caurspīdīgs dzeltens šķidrums, bez nogulsnēm un meh. piemaisījumiem
Viskozitāte, mm²/s, pie 40°С <2000
Viskozitāte, mm²/s, pie 50°С >7,8
Viskozitāte, mm²/s, pie 100°С >2,10
“Sausa” šķīduma vārīšanās temperatūra, °С, >185
“Mitra” šķīduma vārīšanās temperatūra, °С >140
Savietojamība ar ūdeni Caurspīdīgs šķidrums bez noslāņošanās un nogulsnēm

Preču katalogs