Antifrīzs - 40
Kvalitātes rādītāji
:
Ārējais izskats Caurspīdīgs šķidrums, zaļā krāsā
Blīvums pie 20°C, g/cm3 1,069-1,072
Kristalizācijas sākuma temperatūra, °С - 40 ± 1
pH pie 20°С 7,5 – 10,5
Gumijas destrukcija,% <5

Preču katalogs