Antifrīzs -15
Kvalitātes rādītāji
:
Ārējais izskats Caurspīdīgs šķidrums, zaļā krāsā
Blīvums pie 20°C, g/cm3 1,112-1,115
Kristalizācijas sākuma temperatūra, °С -15± 1
pH pie, 20°С 7,5 – 10,5
Gumijas destrukcija,% <5

Preču katalogs