Antikorozijas mastika “Bitukas”
(bituma-kaučuka)

Kvalitātes rādītāji
Ārējais izskats Neviendabīga melna masa
Negaistošo vielu masas daļa, % ≥ 59.0
Pārklājuma adhēzija, balles ≤ 1.0
Pārklājuma triecienizturība, N.m. ≥ 5.0
Pārklājuma siltumizturība, 0C ≤ 80.0
Pārklājuma aizsargspējas 3% NaCl šķīdumā, % ≤ 1.0

Preču katalogs