Sērskābes elektrolīts
Kvalitātes rādītāji
:
Ārējais izskats Caurspīdīgs šķidrums bez meh. piemais.
H2SO4 masas daļa, % 37,4
Fe masas daļa, % < 0,0021
Atlikuma pēc karsēšanas masas daļa, % <0,02
Slāpekļa oksīdu N2O3 masas daļa, % <0,00003
Blīvums, g/cm3 1,28

Preču katalogs