Sērskābe, akumulatoru


Formula


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Caurspīdīgs vai dzeltens šķidrums bez mehāniskiem piemaisījumiem
H2SO4, masas daļas % 95,1
Fe, masas daļas % 0,00033
Atl.pēc karsēšanas, masas daļas % 0,02
Slāpekļa oksīda (N2O3) masas daļa % 0,000018
Svina (Pb) masas daļa, % 0,001
Krāsa salīdzinot ar parauga šķīdumu, sm3 1

Preču katalogs