Slāpekļskābe, nekoncentrēta


Formula


Kvalitātes rādītāji
:
Ārējais izskats Caurspīdīgs vai dzeltens šķidrums bez mehāniskiem piemaisījumiem
Pamatviela, masas daļas % >56,0
Atlikums pēc karsēšanas, masas daļas % <0,02
Slāpekļa oksīdu N2O4 , masas daļas % <0,1

Preču katalogs