Sālsskābe, inhibētā, tehniskā.

Formula


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Caurspīdīgs šķidrums
HCl, masas daļas % 28 ± 1
Fe, masas daļas % 0,000
Atlikums pēc karsēšanas, masas daļas % <0,002
Brīvais hlors, masas daļas % Nav

Preču katalogs