Borskābe

Formula:


Kvalitātes rādītāji
:
Внешний вид Smalks, kristālisks, brīvi plūstošs, balts pulveris
Pamatvielas masas daļa, % 99,65
B2O3 masas daļa, % 56,07
Sulfāti, mg/kg 580
Hlorīdi, mg/kg 350
Kalcijs, mg/kg 102
Dzelzs, mg/kg 17
Nātrija, mg/kg 110
Magnija, mg/kg 45
Nešķīstošo vielu saturs, % 0,07
Mitruma daudzums, % 0,16
Bēruma blīvums, g/cm3 0,8

Preču katalogs