Etiķskābe pārtikas

Formula


Kvalitātes rādītāji:
Ārējais izskats Caurspīdīgs šķidrums, bez meh.piemaisījumiem
Pamatvielas masas daļas % 99,9
Etiķskābes aldehīds masas daļa, % 0,0008
Skudrskābes masas daļa, % 0,03
Sulfātu masas daļa, % 0,0001
Hlorīdu masas daļa, % 0,00010
Dzelzs masas daļa, % 0,00010
Ar K2Cr2O7 oksidējošās vielas masas daļa, cm3 0,1 n nātrija tiosulfāta šķīduma 1,5
Negaistošo vielu saturs, % 0,001
Krāsas noturība KMnO4 šķīdumā, min. 180
Šķīdība ūdenī Pilnīga, bez saduļķošanās
Arsēna masas daļa, mg/kg <1
Svina masas daļa, mg/kg <5
Dzīvsudraba masas daļa, mg/kg <1
Smagie metāli (aprēķināti kā Pb) % <10

Preču katalogs