Etiķskābe 70% , sintētiskā.

Formula


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Caurspīdīgs šķidrums, bez meh.piemaisījumiem
Pamatvielas masas daļas % 70 ± 1
Etiķskābes aldehīds, masas daļas % <0,004
Skudrskābe, masas daļas % <0,05
Sulfāti, masas daļas % ≤ 0,0003
Hlorīdi, masas daļas % ≤ 0,0004
Dzelzs, masas daļas % <0,0005
Ar K2Cr2O7 oksidējošās vielas masas daļa, cm3 0,1 n nātrija tiosulfāta šķīduma <5,0
Negaistošās vielas,%

<0,005

Krāsas noturība KMnO4 šķīdumā, min. >45
Šķīdība ūdenī Neierobežoti
Arsēna masas daļa, mg/kg <1
Svina masas daļa, mg/kg <5
Dzīvsudraba masas daļa, mg/kg <1
Smagie metāli (Pb), % <=0,0004

Preču katalogs