Sulfoogle

Foto


Kvalitātes rādītāji:

Ārējais izskats Melnas granulas
Dinamiskā jonu apmaiņas spēja, mg.moli/dm3 > 180
Granulometriskais sastāvs,daļiņu masas daļas sastāvs %:
>1,25 mm;, %,
<0,25 mm, %,

>10
≤5
Mitruma masas daļa, % 35±5
Peptizēšanās spēja Filtrāts nedrīks duļķoties un iekrāsoties
Uzbēruma masa, t/m3 Nenormējās
Uzbēruma masa pēc uzbriedināšanas ūdenī, t/m3 Nenormējās

Preču katalogs